מדיניות הפרטיות של אתר "דוד פרלה רפואת עור משלימה"

פרטיותך חשובה לנו, אנו אתר "דוד פרלה רפואת עור משלימה" (להלן "האתר") מכבדים את פרטיותו של כל משתמש הגולש באתר. כחלק מהפעילויות אנו אוספים מידע וזאת רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או הוראות הדין בנושא – בהתאם למפורט להלן:
מטרת המדיניות להסביר לך הגולש, מה הכללים לפיהם אנו פועלים וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על ידי הגולשים בעת השימוש באתר.
תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. דוד פרלה רפואת עור משלימה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר.
שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

סוג המידע והשימוש בו:

אתר "דוד פרלה רפואת עור משלימה " אוסף את המידע הבא בנוגע לגולשים:

* השארת פרטים (שם, טלפון, אי מייל)-מידע זה נועד לצורך יצירת קשר עם הפונה.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם האתר (להלן "הנתונים”), ישמר במאגר המידע הרשום של האתר, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מחקר, מתן שירות לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

השימוש במידע:

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

* לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

דיוור אלקטרוני ישיר:

דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר השירותים ומידע שיווקי ישוגר אליך מעת לעת ובכל זמן תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בלחיצה על כפתור הסר עם קבלת המסר.

מסירת מידע לצד שלישי:

מובהר בזאת כי כל הפרטים האישיים הנאספים באתר הם בשימוש האתר בלבד ולא יימסרו לשום צד שלישי בכל מקרה שהוא – למעט מקרים של מחלוקת משפטית המחייבת חשיפת הפרטים בהתאם להוראות צו/דין.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies )לצורך תפעולו השוטף והתקין ולאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

יצירת
קשר

  השאירו פרטים

  ואחזור אליכם בהקדם

  03-5344006 לקביעת תור

   השאירו פרטים

   ואחזור אליכם בהקדם